Публічні договори

Угода користувача

Угода користувача 
Справжнє Угода Користувача (Далі Угоду) регулює відносини між власником https://nikabeauty.kr.ua/ (далі nikabeauty або Адміністрація) з одного боку і користувачем сайту з іншого.
Сайт nikabeauty не є засобом масової інформації.

Використовуючи сайт, Ви погоджуєтеся з умовами цієї угоди.
Якщо Ви не згодні з умовами даної угоди, не використовуйте сайт nikabeauty!

Права та обов’язки сторін
Користувач має право:
– здійснювати пошук інформації на сайті
– отримувати інформацію на сайті
– використовувати інформацію сайту в особистих некомерційних цілях

Адміністрація має право:
– на свій розсуд і необхідності створювати, змінювати, скасовувати правила
– обмежувати доступ до будь-якої інформації на сайті

Користувач зобов’язується:
– не порушувати працездатність сайту
– не використовувати скрипти (програми) для автоматизованого збору інформації та / або взаємодії з Сайтом і його Сервісами

Адміністрація зобов’язується:
– підтримувати працездатність сайту за винятком випадків, коли це неможливо з незалежних від Адміністрації причин.

Відповідальність сторін
– адміністрація не несе ніякої відповідальності за послуги, що надаються третіми особами
– в разі виникнення форс-мажорній ситуації (бойові дії, надзвичайний стан, стихійне лихо і т. Д.) Адміністрація не гарантує збереження інформації, розміщеної Користувачем, а також безперебійну роботу інформаційного ресурсу

Умови дії Угоди
Дана Угода вступає в силу при повному або частковому передрукуванні даного сайту.
Угода втрачає чинність при появі його нової версії.
Адміністрація залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цю угоду на свій розсуд.
Адміністрація не сповіщає користувачів про зміну в Угоді.

Політика щодо обробки персональних даних

1. Загальні положення
Справжня політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог закону «Про персональні дані» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Савченко Оксана Юріївна (далі – Оператор).
1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свободи людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
1.2. Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://nikabeauty.kr.ua/.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці
2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
2.3. Веб-сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://nikabeauty.kr.ua/;
2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність міститься в базах даних персональних даних, і забезпечують їх обробку інформаційні технології і технічні засоби;
2.5. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;
2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
2.7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, яка відноситься прямо або побічно до певного Користувача веб-сайту https://nikabeauty.kr.ua/;
2.9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://nikabeauty.kr.ua/;
2.10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певної особи або певного кола осіб;
2.11. Поширення персональних даних – будь-якої дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичної або іноземній юридичній особі;
2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача
3.1. Прізвище ім’я по батькові;
3.2. Електронна адреса;
3.3. Номери телефонів;
3.4. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).
3.5. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних
4.1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалами, що містяться на веб-сайті.
4.2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти oksanasavchenko001@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».
4.3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних
5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://nikabeauty.kr.ua/. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.
6.3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора oksanasavchenko001@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».
6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, відправивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора oksanasavchenko001@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних
7.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.
7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.
8. Заключні положення
8.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти oksanasavchenko001@gmail.com.
8.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://nikabeauty.kr.ua/publichnyj-dogovor/.

Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПІН 2.2.2.022-99

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va022282-99

Документ va022282-99, поточна редакція — Редакція від 23.01.2006, підстава – v0002488-06

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

N 22 від 25.03.99

Затверджено
постановою першого заступника
Головного державного
санітарного лікаря України
від 25 березня 1999 р. N 22

               Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПІН 2.2.2.022-99

      { Із змінами, внесеними згідно з Постановою Головного
державного санітарного лікаря
N 2 ( v0002488-06 ) від 23.01.2006 }

                            Передмова 

 1. Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів розробили:

Сердюк Андрій  Михайлович  – Український науковий гігієнічний центр МОЗ України, директор (м.Київ, вул.Попудренка, 50);

Акіменко Володимир   Якович   –   Науково-дослідний  інститут загальної та комунальної гігієни ім.О.М.Марзеєва УНГЦ МОЗ України, лабораторія гігієни шуму та житлово-громадського будівництва;

Волощенко Олег   Гнатович   –   Науково-дослідний    інститут загальної та комунальної гігієни ім.О.М.Марзеєва УНГЦ МОЗ України, лабораторія  гігієни  нових  хімічних   матеріалів   та   факторів житлового середовища;

Карпенко Тетяна  Федорівна,  Скрипник  Анатолій  Петрович   – Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України;

Янко Наталія   Михайлівна,   Яригін   Андрій    Веніамінович, Андрійчук   Лариса   Олексіївна,   Семашко   Петро  Віталійович  – Науково-дослідний інститут  загальної   та   комунальної   гігієни ім.О.М.Марзеєва УНГЦ МОЗ України.

В розробці також брали участь:

Красножон Олексій Леонідович,  Зінківська Валентина Єгорівна, Ходаківська  Віра  Олексіївна,  Діденко  Ніна  Петрівна,  Гончаров Едуард   Анатолієвич   –    медичне    територіальне    об’єднання “Санепідслужба” Ватутінського району м.Києва; Антонюк Олексій Степанович,  Мухопад  Дмитро  Вячеславович  – Всеукраїнська громадська організація “Спілка перукарів України”. Державні санітарні  правила  та  норми  для перукарень різних типів підготовлені з урахуванням новітніх наукових  досліджень  та розробок.

Рецензенти:

зав. відділом    Українського    центру    держсанепіднагляду Валявська Галина Іванівна; заступник генерального    директора    Київського    міського медичного   територіального   об’єднання  “Санепідслужба”  (КМТМО) “Санепідслужба” – Пастушенко Сергій Григорович; зав. відділом     гігієнічних    проблем    екології    КМТМО “Санепідслужба” – Тимошенко Сергій Миколайович, головний державний санітарний   лікар   Дніпровського   району  м.Києва  Ходаківський Володимир Миколайович.

ДСанПІН рекомендований  Координаційною   комісією   Головного санепідуправління МОЗ України по розробці нормативних документів з питань  забезпечення  санітарного  та  епідемічного   благополуччя населення.

 1. Введено в дію вперше.
 2. Державні санітарні правила та норми  –  обов’язковий  для виконання   нормативний  документ,  який  визначає  гігієнічні  та санітарно-протиепідеміологічні       критерії        проектування, реконструкції  та  експлуатації перукарень різних типів (підстава: ст.ст. 7,  11,  13,  15,  16,  17,  18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 Закону  України  “Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного благополуччя населення” ( 4004-12 ).

Порушення Державних санітарних правил  і  норм  приводить  до дисциплінарної,  адміністративної та кримінальної відповідальності у відповідності з чинним законодавством.

 1. Загальні положення

1.1. Державні санітарні правила та  норми  (далі  –  Правила) призначені для адміністрацій перукарень різних типів,  працівників перукарень,  співробітників проектно-конструкторських організацій, відділів   охорони   праці   і   техніки   безпеки,  профспілкових працівників,    а    також    спеціалістів    санепідстанцій    та лікувально-профілактичних установ.

1.2. Правил  необхідно  дотримуватися  при   проектуванні   і будівництві   нових   перукарень,  експлуатації  та  реконструкції існуючих.

1.3. Введення    в    експлуатацію   щойно   збудованих   або реконструйованих перукарень здійснюється у  встановленому  порядку державною комісією. 1.4. Відповідальність       за        дотримання        вимог санітарно-протиепідемічного   режиму  покладається  на  керівників перукарень згідно з чинним законодавством України.

1.5. Контроль  за  виконанням  Правил здійснюється органами і установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

1.6. Усі   види   перукарського  обслуговування  дозволяється проводити тільки в спеціально обладнаних приміщеннях – перукарнях.

1.7. Щойно  збудовані та існуючі перукарні після проведення в них ремонту  чи  робіт  по  реконструкції  приміщень  можуть  бути введені в експлуатацію лише за наявності дозволу установ державної територіальної санепідслужби.

 1. Вимоги до розташування та обладнання приміщень перукарень

2.1. Перукарні   розташовуються  в  окремих  будівлях  або  в будинках громадських і  торговельних  центрів,  побутових  послуг, вокзалах,  лазнях;  перших та цокольних поверхах житлових будинків із обладнанням входу,  окремого від входів до  квартир,  за  умови забезпечення  нормативних рівнів фізичних,  хімічних і біологічних факторів в приміщеннях суміжних квартир.

2.2. У  вестибюлі чи холі перукарень допускається влаштування буфету або  бару  для  обслуговування  клієнтів  по  узгодженню  з територіальною установою державної санепідслужби.

2.3. У вестибюлі або залі очікування допускається влаштування місць для продажу парфумів,  косметичних,  а також супутніх (фени, гребінці, ножиці і т.п.) товарів по  узгодженню  з  територіальною установою державної санепідслужби.

2.4. Склад та площу основних, робочих та допоміжних приміщень перукарень   рекомендується   визначати   за  додатком  1  Правил. Перукарні на одне-два робочих місця  допускається  влаштовувати  в одному  приміщенні  площею  не менше 15 м2 з виділенням підсобного відсіку легкою перегородкою висотою не менше 1,8  м  та  наявністю мінімального набору допоміжних приміщень.

2.5. Висота приміщень перукарень,  що  проектуються,  повинна бути  не  менше  3,3  м.  Висота  приміщень  вбудованих перукарень повинна бути не нижче міжповерхової висоти цих будинків.

2.6. Перукарні  повинні  мати  мінімальний  набір  допоміжних приміщень:  санвузол,  кімната відпочинку та прийняття їжі, комора та інші підсобні приміщення.

2.7. В перукарнях допускається наявність  жіночих,  чоловічих та   змішаних   залів   для   обслуговування,  а  також  кабінетів косметолога.

2.8. Кімната  для  відпочинку  і  прийняття  їжі повинна бути обладнана умивальником, холодильником, необхідними меблями і т.ін.

2.9. Перукарні  обладнуються  меблями,  що мають вологостійке покриття та дозволяють вологе прибирання й дезінфекцію поверхонь.

2.10. Підсобні приміщення перукарні обладнуються:

а) раковиною для миття інструментарію з підводкою холодної та гарячої води;

б) шафами для зберігання інструментарію;

в) баком  для  збору  сухого  сміття,  ємностями для збирання відстриженого волосся (мішок з крафт-паперу,  поліетиленовий пакет та ін.);

г) шафами для особистого й робочого одягу;

д) стелажами і т.п.;

е) інвентарем для прибирання.

 1. Вимоги до внутрішнього оздоблення приміщень

3.1. Матеріали для внутрішнього оздоблення приміщень  повинні бути  лише  з  числа  дозволених  МОЗ  України  для застосування у будівництві громадських будинків.

3.2. Стіни  та стелі всіх приміщень повинні мати рівну гладку поверхню,  бути доступними для санітарної обробки  і  дезінфекції. Допускається влаштування підвісних стель.

3.3. Для  фарбування  чи  іншої  обробки  поверхонь  стін   в перукарнях    рекомендується   використовувати   світлі   тони   з коефіцієнтом відбиття не менше 40%. Рекомендується використовувати нейтральні  тони,  що  не заважають розрізненню відтінків кольорів при фарбуванні волосся та інших видах обслуговування.

3.4. Стіни   підсобних   приміщень  рекомендується  покривати вологостійкими матеріалами.

3.5. Підлоги  в  залах очікування,  робочих залах,  підсобних приміщеннях повинні бути гладкими, рівними, що дозволяє проведення вологого прибирання і дезінфекції.

3.6. Підлога в душових, туалетах, коморах для білизни повинна бути з вологостійких покриттів.

3.7. Дверна та віконна фурнітура повинна бути гладенькою,  що легко очищується.

3.8. Відновлення покриття стін і  стелі  приміщень  перукарні здійснюється  відповідно  зношенню  матеріалів  у  відповідності з інструкціями щодо їх застосування та  з  урахуванням  гарантійного строку їх експлуатації.

 1. Вимоги до організації, влаштування та обладнання робочих місць

4.1. Робочі   зали   обладнуються   робочими   місцями,    що складаються  з  стінного дзеркала з полицею,  тумбочки (візка) для інструментарію,  перукарського крісла  з  регульованою  висотою  і підставкою для ніг.

4.2. В перукарні дозволяється використання пересувних сушарок для  волосся.  Рекомендується встановлювати їх з розрахунку:  одна сушарка не більш ніж на три крісла в жіночому залі та одна сушарка на п’ять крісел в чоловічому залі.

4.3. Для дітей повинні бути передбачені спеціальні крісла або накладні сидіння, що можна встановлювати на крісла.

4.4. При  розташуванні  робочих  місць  паралельними   рядами відстань між ними приймається не менше трьох метрів.

4.5. Відстань між кріслами (по  осі)  не  менше  1,8  м,  від крайнього крісла до стіни не менше 0,7 м.

4.6. Робоче  місце  для  манікюру  обладнується   спеціальним манікюрним  столом  висотою  від підлоги не менше 0,7 м.  Поверхня стола  повинна  бути  зроблена  з  вологостійкого  матеріалу,   що витримує багаторазову дезінфекцію.

4.7. Поблизу від стола для манікюра обладнується раковина для миття рук і інструментарію.

4.8. Косметологічний  кабінет  обладнується   косметологічним кріслом,   столиком  (візком)  для  інструментарію,  стільцем,  що обертається,  тумбою для  косметологічних  препаратів,  умивальною раковиною,  настінним  дзеркалом,  фізіотерапевтичним обладнанням, стелажами для чистої білизни, приладами для проведення дезінфекції та стерилізації.  Все обладнання косметологічних кабінетів повинно мати   озитивний   висновок    державної    санітарно-гігієнічної експертизи.

 1. Санітарно-технічне устаткування

5.1. Перукарні    обладнуються   всіма   видами   інженерного устаткування:  водопроводом, каналізацією, опаленням, вентиляцією, електропостачанням.

5.2. В  перукарні   повинно   бути   передбачене   заземлення устаткування    у    відповідності    з    “Правилами   устройства электроустановок”.

5.3. Санвузли  в перукарні обладнуються умивальною раковиною, до якої підводиться холодна та гаряча вода.

5.4. Вода,  що подається в перукарню для технологічних цілей, повинна відповідати ГОСТ  2874-82  “Вода  питьевая.  Гигиенические требования и контроль за качеством”.

5.5. Вентиляційні системи перукарень,  вбудованих  у  житлові будинки,   влаштовуються   окремо  від  вентиляції  цих  будинків. Попадання газоподібних речовин,  що утворюються  при  забарвленні, завивці  та  інших  видах перукарського обслуговування,  в житлові приміщення не допускається.  Повітропроводи не  повинні  проходити крізь  приміщення  житлових  квартир,  що розташовані на наступних поверхах житлового будинку.

5.6. В  перукарнях,  що стоять окремо,  при кількості робочих місць до 3-х,  допускається природна вентиляція через  кватирки  і фрамуги.

5.7. В  перукарнях  рекомендується  проводити   кондиціювання повітря.

5.8. За відсутністю централізованого гарячого  водопостачання обов’язковим  є установлення електричних проточних обігрівачів або інших нагрівально-опалювальних  систем.  Забороняється  нагрівання води в відкритих місткостях.

5.9. Кратності обміну повітря для  всіх  робочих  залів  слід приймати  з розрахунком на асиміляцію тепла і виділення вологи від відвідувачів  та  обслуговуючого  персоналу,  сонячної   радіації, електроприладів   та  освітлення,  а  також  відведення  вологи  і газоподібних речовин,  що утворюються при забарвленні,  завивці та інших видах перукарського обслуговування.

5.10. Концентрація шкідливих речовин  в  повітрі  основних  і допоміжних  приміщень  перукарні  не повинна перевищувати гранично допустимої концентрації забруднення для робочої зони.

5.11. Показники  температури,  вологості  та  швидкості  руху повітря в приміщеннях перукарні слід визначати за додатком 2.

 1. Вимоги до природного та штучного освітлення приміщень перукарні

6.1. В   усіх   приміщеннях   перукарень   рекомендується   з максимальною  ефективністю  використовувати  природне  освітлення. Мінімальний коефіцієнт  природної  освітленості (КЕО) в педикюрних та манікюрних кабінетах повинен бути не  менше  1,5%,  а  в  інших виробничих приміщеннях не нижче 1%.

6.2. Виробничі приміщення перукарень,  розташованих в 3 та  4 кліматичних  районах,  не  рекомендується орієнтувати на південний схід і захід.  Вікна,  що орієнтовані на сонячну сторону,  повинні мати сонцезахисні пристосування (козирки,  жалюзі,  штори та ін.). Світлові   отвори    забороняється    захаращувати    матеріалами, обладнанням та іншими предметами.

6.3. При  виконанні  окремих  видів  робіт,   які   вимагають високого  розрізнення кольорів (забарвлення волосся,  використання декоративної косметики і  т.ін.),  рекомендується  використовувати люмінесцентні  освітлювачі.  Освітленість  на  робочих  місцях при виконанні цих робіт повинна бути не менше 1000 лк. Для запобігання засліпленню та зоровому дискомфорту слід застосовувати світильники закритого типу з  суцільними  розсіювачами.  Освітленість  робочих місць та приміщень рекомендується визначати за додатком 3.

6.4. На робочих місцях в манікюрних  і  педикюрних  кабінетах слід передбачити комбіноване освітлення. Як місцеве джерело світла слід використовувати лампи розжарювання, галогенні лампи в колбі з молочного скла,  що не викликають вираженого засліплюючого ефекту. Застосовуються  освітлювачі  місцевого   освітлення   на   гнучких кронштейнах,  що дозволяють змінити напрямок світлового потоку, та з арматурою, що забезпечує захисний кут не менше 30 град.C.

 1. Санітарно-протиепідемічний режим. Вимоги до проведення перукарських робіт та правила особистої гігієни персоналу перукарень

7.1. Перед процедурами з кожним  новим  відвідувачем  майстер повинен вимити руки з милом, нігті повинні бути чистими.

7.2. Персонал повинен  мати  необхідну  кількість  комплектів інструментів для почергового їхнього знезаражування,  але не менше 2-х.

7.3. Для   проведення  стерилізаційної  обробки  в  перукарні допускається використання  стерилізаторів,  працюючих  за  методом ультрафіолетової,   термічної,   ультразвукової  або  комбінованої стерилізації,  а  також  засобів,  призначених  для   стерилізації інструментарію. Допускається застосування стерилізаторів, що мають сертифікат відповідності і дозволені до застосування Міністерством охорони   здоров’я  України.  Стерилізація  проводиться  згідно  з інструкцією по використанню, затвердженою МОЗ України.

7.4. Для  дезінфекції приміщень і інструментарію дозволяється використання дезінфекційних засобів, які мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи, виключно відповідно до методичних   вказівок   по   їхньому    застосуванню.    Процентне співвідношення  і  час експозиції встановлюються у відповідності з інструкцією  щодо  застосування  даного  препарату.   Допускається застосування  засобів,  призначених  для  одночасної дезінфекції і стерилізації  при   наявності   позитивного   висновку   державної санітарно-гігієнічної експертизи.

7.5. Всі приміщення перукарні до початку або після закінчення роботи  підлягають  щоденному  ретельному  вологому  прибиранню  з застосуванням дезінфектантів.  Протягом робочого  дня  проводиться дезінфекція  і  поточне прибирання поверхонь,  до яких дотикаються відвідувачі  (ручки  дверей,  ручки  крісел,  раковини  для  миття волосся, полиці  робочих  місць  і т.ін.).  Раз в місяць перукарня закривається на одну зміну для проведення дезінфекції і загального прибирання всіх приміщень.

7.6. Зістрижене волосся збирається совками та  складається  в паперові (або з полімерних матеріалів) пакети місткістю не менше 5 літрів.  Після закінчення зміни необхідно їх  герметично  закрити. Утилізація  роводиться  згідно  існуючої схеми санітарної очистки даного населеного пункту,  погодженою з  територіальною  установою державної санепідслужби.

7.7. Інструменти  після   кожного   використання   підлягають обов’язковому знезаражуванню дезінфектантами,  що мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи,  і  наступній стерилізації. Для цього:

а) ножиці   після   використання   необхідно   дезінфікувати, механічно очищати, промивати проточною водою та стерилізувати;

б) інструменти і предмети з пластичних мас –  щітки,  гребені після  використання  необхідно дезінфікувати,  механічно очищати і стерилізувати.  Рекомендується застосування  засобів,  призначених для дезінфекції і стерилізації виробів з пластмаси;

в) інструменти  для  манікюру  після  використання  необхідно дезінфікувати,  механічно  очищати,  промивати  проточною водою тастерилізувати;

г) електричні  машинки  –  після  використання ріжучу частину необхідно  дезінфікувати,  механічно  очищати  та   стерилізувати,корпус протирати дезрозчином;

д) затискачі  і  бігуді  –  після  використання  обробляються дезрозчином,  механічно  очищаються,  миються  теплою  водою після кожного клієнта;

е) змінні   насадки   для   обладнання  в  косметологічних  і педикюрних кабінетах після використання  необхідно  дезінфікувати, механічно очищати та стерилізувати;

ж) інструментарій для нанесення гриму,  макіяжу після кожного клієнта    необхідно    дезінфікувати,    механічно    очищати   і стерилізувати;

з) кушетки   для   масажу  перед  обслуговуванням  наступного клієнта   повинні   накриватися   чистим   простирадлом,   що   не використовувалося;

і) інструментарій  для  виконання  татуажу  та  перманентного макіяжу, які повинні проводитися лише в косметологічних кабінетах, після використання необхідно  дезінфікувати,  промивати  проточною водою,  механічно  очищати і стерилізувати.  Фарби та апарати,  що використовуються для виконання татуажу,  повинні бути дозволені до застосування   органами,   установами   чи   закладами   державної санітарно-епідеміологічної служби.

7.8. Інструменти повинні зберігатися в спеціально відведеному місці для інструментарію біля робочого місця або в особистій  шафімайстра, що розташовується у побутовій кімнаті.

7.9. Перукарня  повинна  мати  запас  білизни  в   кількості, достатній  для забезпечення безперервної роботи та індивідуального використання  з  урахуванням  узгодженої  з   територіальною   СЕС проектної отужності перукарні та потоку клієнтів.

7.10. Дозволяється   використання   одноразових,   вафельних, махрових та інших видів рушників для індивідуального застосування.

7.11. Під час  обслуговування  клієнт  повинен  бути  укритий чистим  пеньюаром.  Місце  стикання пеньюара з тілом клієнта (шия) закривається  одноразовим  комірцем  чи  серветкою.   Допускається використання одноразових пеньюарів.

7.12. Працівники   перукарні   повинні   мати   змінний   або одноразовий  одяг для роботи (фартухи,  халати та ін.).  У зимовий період необхідно мати змінне взуття з щільного матеріалу, що легко миється.

7.13. Всі препарати,  що використовуються  в  перукарні  (для забарвлення волосся та ін.), повинні мати сертифікат відповідності та позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи.

7.14. Перед   проведенням  хімічної  завивки  і  забарвленням волосся  майстер  зобов’язаний  з’ясувати  у   клієнта   наявність алергічних реакцій на хімічні препарати. У тому випадку, якщо вони у нього відмічалися раніше,  а також,  якщо клієнту виконують такі процедури вперше,  майстер зобов’язаний зробити клієнту біологічну пробу на чутливість, змастивши невелику ділянку шкіри за вухом або на ліктьовому згині хімічним розчином.  Виникнення почервоніння за 5-10 хвилин вказує на те,  що проводити  завивку  або  забарвлення волосся цією речовиною даному клієнту неможливо.

7.15. Весь інструментарій, що використовується при проведенні хімічної  завивки  та  забарвлення,  повинен зберігатися в чистому сухому  виді  у  спеціально  відведеному  місці  чи  у  підсобному приміщенні.

7.16. Вилучення  відстриженого  волосся  з  шиї  та   обличчя клієнта  виконується  одноразовими  ватними тампонами,  щіткою або пензлем.  Пензлі, щітки необхідно дезінфікувати, очищати механічно та терилізувати, використовуючи при цьому устаткування, деззасоби і    методи,    що    мають    позитивний    висновок    державної санітарно-гігієнічної експертизи.

7.17. При  підозрі  на  інфекційні  шкіряні  захворювання   у відвідувачів   із  зміною  шкіряного  покрову  (висипання,  плями, злущування  та   ін.),   нігтів,   волосся   майстер   має   право обслуговувати   клієнта  після  подання  документа  з  відповідної лікувальної медичної установи щодо незаразності захворювання.

7.18. Курити    у   робочих   залах   перукарні   категорично забороняється.

7.19. У  перукарні повинно бути забезпечене окреме зберігання чистої та використаної білизни.

7.20. Комори  для  зберігання  чистої  та забрудненої білизни обладнуються стелажами.

7.21. Прання  використаної білизни проводиться у пральнях або у перукарні за наявності спеціально відведених місць  у  підсобних приміщеннях  з  підведенням  холодної  води та наявністю зливу для води за узгодженням з територіальною СЕС.

7.22. Допускається  використання програмованих пральних машин автоматичного типу з наявністю режиму прання  при  температурі  90 град.C в  комплексі  з  сушильними  машинами  та  обладнанням  дляпрасування білизни.  Обов’язково слід додавати дезінфектанти після закінчення  циклу  кип’ятіння (згідно інструкції).  Прання білизни вдома забороняється.

7.23. Працівники   перукарні   повинні   ретельно  виконувати правила особистої гігієни.

7.24. Майстер  зобов’язаний  слідкувати  за  своїм  зовнішнім виглядом.  Не допускається  носіння  на  роботі  одягу,  що  важко піддається очищенню від волосся.

7.25. Наявність   у   перукарні   комах   та   гризунів    не допускається.

7.26. Вхід у перукарню з тваринами забороняється.

 1. Гігієна праці персоналу перукарень, вимоги щодо попередження несприятливого впливу професійних факторів

8.1. Загальний   рівень   шуму   в  приміщеннях  перукарні  у відповідності до ГОСТ 12.1.003-83  “ССБТ.  Шум.  Общие  требования безопасности” не повинен перевищувати 60 дБА.

8.2. Шум від роботи вентиляційних установок не  повинен  бути вище 55 дБА.

8.3. При  проведенні   хімічної   завивки,   забарвлення   та знебарвлення  волосся  перукар  повинен  користуватися гумовими чи поліетиленовими рукавичками.

8.4. З  метою  захисту  шкіри  від  впливу  хімічних  речовин працівникам  перукарні  рекомендується   користуватися   захисними мазями  та  кремами типу силіконового крему для рук і т.ін.  Після роботи руки рекомендується змащувати кремами і мазями  на  жировій основі,     що     мають     позитивний     висновок     державної санітарно-гігієнічної експертизи.

8.5. Рівні  локальної  вібрації  від перукарського обладнання (електромашинок для  стрижки  волосся,  електрофенів  та  ін.)  не повинні перевищувати допустимі згідно з “Санитарными правилами при работе с машинами и оборудованием,  создающим локальную  вибрацию, передающуюся на руки рабочих” N 3041-84.

8.6. Загальне   мікробне   забруднення   повітря    приміщень перукарні  повинно  бути  не  вище  4000  колоній/м3 бактерій,  50 колоній/м3 представників гемолітичної кокової мікрофлори. В змивах з  робочих  поверхонь обладнання,  одягу та рук персоналу бактерій групи кишкової палички не повинно бути.

8.7. Концентрація хімічних речовин в повітрі робочої зони, що утворюються  при  завивці,  забарвленні  та   інших   перукарських послугах,  не повинна перевищувати відповідних гранично допустимих рівнів.

8.8. Забруднення    поверхонь    меблів,   одягу   персоналу,інструментів,  різних видів  білизни  багаторазового  використання різноманітними   видами   пилових   кліщів   (сімейств  пірогліфід (Pyroglyphidae),      ліцифагід      (Glycyphagidae),      хелітід (Cheyletidae),  акарід  (Acaridae),  особливо  такими  алергенними представниками   сімейства    пірогліфід    як    Dermatophagoides pteronissinus,  D.  farinae), не повинно перевищувати кількості 20 екз.  на 1 м2.  На робочому інструменті та  інвентарі  не  повинні виявлятися кліщі виду Demodex та патогенні мікроорганізми.

 1. Медичний огляд персоналу перукарень, допущення до роботи

9.1. Для  працівників  перукарень,  чия  робота  пов’язана  з несприятливими умовами  праці,  обов’язковими  є  попередні  перед прийняттям   на   роботу   та   періодичні  медичні  огляди.  Дані результатів медоглядів заносяться в  особові  медичні  книжки,  що зберігаються   у   адміністрації   перукарні.  Обсяги  та  терміни медоглядів   передбачаються   діючими   директивними   документами Міністерства охорони здоров’я України.

9.2. Вагітні жінки з дня встановлення вагітності звільняються від   робіт   по   проведенню   хімічної   завивки,   забарвлення, знебарвлення волосся.  Вагітних  працівників  перукарень  не  слід залучати до робіт,  пов’язаних зі статичною напругою м’язів ніг чи черевного пресу,  роботи в положенні стоячи обмежуються  50%  часу робочої зміни.

Всі працівники   перукарень   повинні   оволодіти   мінімумом санітарних  знань згідно з програмою,  узгодженою з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної  служби.  Допущення до  робіт  без  проходження навчання по санмінімуму забороняється. Результати навчання заносяться в особові медичні книжки персоналу.

 1. Здійснення Правил

10.1. Правила розповсюджуються на всі перукарні незалежно від форми їхньої власності.

10.2. Відповідальним   за   виконання   Правил   є   директор перукарень.

10.3. При  виявленні  порушень  Правил  установами  державної санітарно-епідеміологічної служби,    що    здійснюють    поточний санітарний  нагляд,  накладаються  стягнення   на   адміністрацію. Рішення   про   пакриття   перукарні  приймає  Головний  державний санітарний   лікар   території.   Відновлення   роботи   перукарні здійснюється   за   наявністю   письмового   дозволу,   позитивних результатів лабораторного контролю на підставі перевірки службовою особою   держсанепідслужби.   Витрати,   пов’язані  з  проведенням перевірок після винесення постанови для її скасування, відносяться за рахунок власника.

10.4. В усіх  перукарнях  повинні  бути:  санітарний  журнал, прошнурований, пронумерований та завірений печаткою підприємства і територіальної СЕС,  журнал медичних оглядів,  а також витяг з цих Правил.

     { Пункт 10.5 втратив чинність на підставі Постанови Головного державного санітарного лікаря N 2 ( v0002488-06 ) від 23.01.2006 }

Додаток 1

          Набір та розрахунок площі приміщень перукарень

——————————————————————

Найменування приміщення| Розрахунок площі |     Площа, м2

————————-+——————+———————

Зал очікування           |на 1 робоче місце |1,5, але не менше 7,5

————————-+——————+———————

Гардероб для відвідувачів|на 1 робоче місце |не менше 0,3

————————-+——————+———————

Жіночий зал              |на 1 робоче місце |не менше 8,0

————————-+——————+———————

Чоловічий зал            |на 1 робоче місце |не менше 6,0

————————-+——————+———————

Універсальні зали        |на 1 робоче місце |не менше 8,0

————————-+——————+———————

Манікюрний кабінет       |на 1 робоче місце |не менше 6,0

————————-+——————+———————

Педикюрний кабінет       |на 1 робоче місце |не менше 6,0

————————-+——————+———————

Комора                   |на 1 робоче місце |не менше 1,0

————————-+——————+———————

Кімната персоналу        |на 1 робоче місце |не менше 0,75

————————-+——————+———————

Кабінет завідуючого      |на перукарню (при |не менше 9,0

|кількості робочих |

|місць більше 5)   |

————————-+——————+———————

Приміщення для прання    |на перукарню      |за розрахунком

————————-+——————+———————

Санвузол для персоналу   |на перукарню      |за розрахунком,

|                  |але не менше 2,0

————————-+——————+———————

Санвузол для відвідувачів|на перукарню      |за розрахунком,

|                  |але не менше 2,0

————————-+——————+———————

Косметологічний кабінет  |на 1 робоче місце |не менше 12,0

|косметолога       |

————————-+——————+———————

Масажний кабінет, солярій|на перукарню      |див. Посібник до

та ін.                   |                  |проектування установ

|                  |охорони здоров’я

——————————————————————

Додаток 2

                         Оптимальні норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря у виробничих приміщеннях перукарень

——————————————————————-

Період року        |Температура  |Відносна  |Швидкість руху

|  повітря,   |вологість | повітря, м/с

|   град.C    |повітря, %|

—————————+————-+———-+————–

Холодні та перехідні умови |   20-22     |  40-60   |не більше 0,2

(середньодобова температура|             |          |

зовнішнього повітря        |             |          |

нижче +10 град.C)          |             |          |

—————————+————-+———-+————–

Теплий (середньодобова     |20-25, але не|  40-60   |не більше 0,3

температура зовнішнього    |більше ніж на|          |

повітря вище +10 град.C)   |3 град.C вище|          |

|розрахункової|          |

|температури  |          |

|зовнішнього  |          |

|повітря      |          |

|(параметри А)|          |

——————————————————————-

Додаток 3

        Оптимальні рівні освітленості приміщень перукарень

——————————————————————

Найменування приміщень|Освітленість робочих |    Джерела світла

|   поверхонь, лк     |

———————-+———————+———————

Зал очікування        |      200-300        |люмінесцентні лампи

———————-+———————+———————

Зал перукарського     |      500-1600       |люмінесцентні лампи

обслуговування        |                     |

———————-+———————+———————

Кабінет манікюру,     |        750          |люмінесцентні лампи

педикюру              |                     |

———————-+———————+———————

Підсобні приміщення   |      150-300        |люмінесцентні лампи

———————-+———————+———————

Комори                |      150-300        |люмінесцентні та

|                     |лампи розжарювання

———————-+———————+———————

Кімната відпочинку    |      150-300        |люмінесцентні лампи

для персоналу         |                     |

———————-+———————+———————

Кабінет завідуючого   |      300-500        |люмінесцентні та

|                     |лампи розжарювання

——————————————————————

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

м. Київ
09.05.9.02.0 20

Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в перукарнях та салонах краси на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 22 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постановляю:
1. Затвердити Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в перукарнях та салонах краси на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), що додаються.
2. Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України довести цю постанову до відома зацікавлених центральних органів виконавчої влади, Київської міської, обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
3. Ця постанова набирає чинності з 11 травня 2020 року.
Заступник Міністра охорони здоров’я –
головний державний санітарний лікар України

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Головного державного санітарного лікаря України
від
Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в
перукарнях та салонах краси на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)
Обслуговування в перукарнях та салонах краси здійснюється відповідно до Державних санітарних правил для перукарень різних типів, затверджених постановою першого заступника Головного державного санітарного лікаря України від 25 березня 1999р. №22 та з урахуванням цих тимчасових рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).
1. Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім працівникам.
Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2° С або ознаки респіраторних захворювань не допускаються до виконання обов’язків.
При проведенні вимірювання температури тіла контактним методом, забезпечується обов’язкова дезінфекція виробу, яким здійснюється термометрія, після кожного його використання згідно з інструкцією виробника дезінфекційного засобу.
2. Прийом здійснюється виключно за попереднім записом з дотриманням часового інтервалу, що дозволяє виключити контакт між клієнтами та забезпечити проведення необхідного прибирання/дезінфекції. Очікування послуги повинно відбуватися ззовні приміщення з дотриманням принципів соціального дистанціювання (1,5 м).
3. Перебування сторонніх осіб та очікування послуги клієнтами в закладі забороняється, за винятком не більше одного з батьків, які супроводжують малолітніх дітей та/або осіб, що супроводжують осіб з інвалідністю, осіб похилого віку.
Супроводжуючі особи повинні знаходитись у закладі в респіраторі (без клапану) або захисній масці (у тому числі саморобній), так, щоб були покриті ніс та рот.
4. На вході до закладу організовується місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів. Доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка тощо).
2

5. Дозволяється одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі зали обслуговування.
6. Між місцями надання послуг потрібно забезпечити дистанцію не менше, ніж 1,5 метри, з урахуванням розміщення клієнта за різних умов (сидячи, лежачи тощо).
Рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали повинні бути недоступні для клієнтів.
7. Працівники перукарень та салонів краси повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор (без клапану) та одноразові рукавички (313).
Після кожного зняття 313 та одяганням чистої маски/респіратора, одноразових рукавичок працівник повинен ретельно помити руки з милом або обробити антисептичним засобом.
Адміністрація перукарні або салону краси повинна провести навчання серед працівників щодо правил використання 313, їх утилізації та забезпечити контроль за дотриманням цих правил.
8. Після кожного клієнта проводиться дезінфекція та поточне прибирання поверхонь, до яких торкаються клієнти (ручки дверей, ручки крісел, раковини для миття волосся, полиці робочих місць тощо), очищення/стерилізація інструментів багаторазового використання.
9. Суб’єкт господарської діяльності повинен забезпечити:
працівників п’ятиденним запасом засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів і організувати контроль за їх використанням;
постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено;
інформування клієнтів щодо встановлених обмежень та умов обслуговування при вході до закладу, при проведенні телефонних записів та на офіційних сторінках в мережі Інтернет та соціальних мережах;
нанесення маркування, в тому числі і поза межами закладу, з метою уникнення скупчення перед входом та дотримання умов перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5м.;
вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів і провітрювання не рідше, ніж кожні 2 години та після закінчення робочого дня/зміни;
централізований збір використаних 313, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;
тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли 60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують імунітет).
з

10. Працівники повинні:
регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 3 години, та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;
утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань – кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;
самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

Наши Дипломы
Напишите Нам

ЖДЁМ ВАШИХ ПИСЕМ ;)

Напишіть нам

ЧЕКАЄМО ВАШИХ ЛИСТІВ ;)